WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice!

w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów,  dotyczącym podjęcia dalszych

 

działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia koronawirusem przekazuję


informacje pana Waldemara Bojaruna wiceprezydenta miasta Katowice, że od dnia


16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku  zostaną zawieszone zajęcia


dydaktyczno-wychowawcze w szkole, co nie będzie miało wpływu na organizację


roku szkolnego. Informuję również, że w dniach 12 i 13 marca br. w szkole odbywać


się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie

 

mogą zapewnić w te dni opieki.

 

 
W tym czasie odwołane będą wszystkie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Z wyrazami szacunku 

dyrektor szkoły

Magdalena Dołegowska 

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,833 unikalne wizyty