Rekrutacja 2021/2022

ZAPISY DO SZKOŁY


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  

serdecznie zaprasza Rodziców do zapisów swoich dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od  dnia 22marca 2021r. do dnia 09.04.2021r.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021r. do19.05.2021r.O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2014 jak również dzieci z rocznika 2015 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rekrutacja będzie przeprowadzona w formie elektronicznej. Wkrótce podamy Państwu szczegółowe informacje. Wszystkie terminy znajdą Państwo w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., które zamieszczamy poniżej.

 

Zapraszamy !!!

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,875 unikalne wizyty