Terminy rekrutacji 2021/2022

Terminy rekrutacji 2021/2022

 1. Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 22 marca do 09 kwietnia 2021  ( w postępowaniu uzupełniającym od 10 do19 maja 2021)
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe - od 05 do 15 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym od 22 do 27 maja 2021)
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  16 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2021)
 4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia - od 19 do 30 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym od 31 maja do 11 czerwca 2021 )
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 kwietnia 2021 godz. 15.00 (w postępowaniu uzupełniającym 28 czerwca 2021 godz. 15.00 )

 

Rekrutacja odbywać będzie się w sposób elektroniczny. Dane do logowania zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym czasie.  

 

( Kandydat to dziecko , które mieszka poza obwodem szkoły )

 

Obwód :

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice.

 1. Chrześcijan Babtystów - cała ulica
 2. Karpacka - cała ulica
 3. Kujawska - cała ulica
 4. Kurpiowska - cała ulica
 5. Leopolda - cała ulica z wyjątkiem 1, 2, 3
 6. Lubuska- cała ulica
 7. Łużycka - cała ulica
 8. Morawska - cała ulica
 9. Nowotarska- cała ulica

10.  Podhalańska - cała ulica

11.  Puławska - cała ulica

12.  Sandomierska- cała ulica

13.  Słowiańska - cała ulica

14.  Wiślana - cała ulica

15.  Wrocławska - cała ulica

16.  Zakopiańska - cała ulica

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,938 unikalne wizyty