Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Od dnia 10 maja 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie oraz  poza obwodem naszej szkoły.W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie : 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w sekretariacie szkoły w terminie od 10 maja do 19 maja 2021r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Szczegóły w zakładce rekrutacja ( panel po lewej stronie )

 

ZAPRASZAMY !!!!Laughing

Wygenerowano w sekund: 0.02
971,830 unikalne wizyty