Rekturacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym została wywieszona w gablocie szkolnej na przeciwko sekretariatu.

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-06-10 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Dyrektor szkoły Magdalena Dołęgowska

Wygenerowano w sekund: 0.03
911,002 unikalne wizyty