Grono pedagogiczne

INFORMACJA !!! Obok nazwisk nauczycieli umieszczono służbowe adresy email , pod którymi można kontaktować się z nauczyceialmi. 

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Magdalena Dołęgowska  

WICEDYREKTOR SZKOŁY ( SPOŁECZNY ) - mgr Kornelia Kaplyta  

PRACOWNICY ADMINISTRACJI: 

mgr Dorota Jakubska - sekretarz szkoły 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI: 

- wychowawcy świetlicy 

mgr Magdalena Dołęgowska  

mgr Aleksandra Domańska 

mgr Agata Gawlik

mgr Miłosz Grajdek

mgr Kornelia Kaplyta  

mgr Wioletta Krupa 

mgr Magdalena Kurek

 

- nauczyciele języka angielskiego: 

mgr Katarzyna Lewańska 

- nauczyciele religii: 

mgr Barbara Wittmann - Widera 

- nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej 

mgr Marzena Filipowicz - Wuj 

mgr Karina Kriegler 

mgr Joanna Pietras - 

mgr Justyna Harwat 

mgr Monika Grabinska 

mgr Hanna Marzec 

- nauczyciele języka polskiego 

mgr Iwona Krawczyk 

- nauczyciele języka polskiego dla obcokrajowców 

mgr Agata Gawlik

- nauczyciel historii i WDŻ

mgr Beata Opara - Naczyńska 

- nauczyciel matematyki

 Marezna Biela

- nauczyciel przyrody i geografii

mgr Katarzyna Grabinska 

mgr Wioletta Krupa 

mgr Joanna Pietras 

- nauczyciel biologii

 mgr Karina Kriegler 

- nauczyciel informatyki 

mgr Jacek Polewka 

- nauczyciel techniki 

mgr Marzena Filipowicz - Wuj 

- nauczyciel muzyki 

mgr Iwona Polit 

- nauczyciel plastyki 

mgr Magdalena Kurek

- nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Kornelia Kaplyta

- nauczyciel bibliotekarz: 

mgr Iwona Krawczyk

- nauczyciel rewalidacji

mgr Joanna Miłek

mgr Joanna Tosza

mgr Hanna Marszałek 

- logopeda 

mgr Barbara Wittmann - Widera 

- nauczyciel wspomagający

- mgr Aleksandra Domańska 

- pedagog szkolny: 

mgr Joanna Tosza 

- pielęgniarka szkolna: 

Teresa Tarmin

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,015,047 unikalne wizyty