Szkoła do hymnu

 

Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki   " Szkoła do hymnu " . O symbolicznej godzinie 11:11 dnia 10.11.2021r. zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze wszystkimi społecznościami szkolnymi.

 

WPŚP

Miło nam poinformować,
że nasza szkoła razem z MDK Katowice Bogucice, IV LO Katowice tworzy Sztab 30 Finału WOŚP.

Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Zbiórka będzie prowadzona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

 


GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W KATOWICACH PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU " GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!" . SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.Stypendium

       Stypendium szkolne

            Przypominamy, że od 1 do 15 września 2021r. u pedagoga lub w sekretariacie,  w godzinach pracy szkoły, można składać wnioski do stypendium szkolnego.

            Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wynikającej między innymi z: niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby,  wystąpienia zdarzenia losowego.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty 528,00 zł netto (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpnia)

            Jednak w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieni się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wynosić ono będzie 600 zł na osobę w rodzinie.

Dlatego rodzice uczniów, w rodzinach których dochód nie przekracza 600 zł na osobę, mogą również składać wnioski do 15 września 2021 r.

Świadczenie wychowawcze „500+”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Świetlica

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4o w Katowicach informuje Rodziców Uczniów klas I , że opieka świetlicowa organizowana jest od dnia 2 września 2021r. 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 otrzymacie Państwo od wychowawcow karty zgłoszenia do świetlicy. 

Pozdrawiam serdecznie 

Magdalena Dołęgowska 

Żywienie w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo!

W zakładce stołówka umieliściliśmy zasady zywienia uczniów w roku szkolnym 2021/2022. 

Informujemy , że od dnia 6.09.2021r. posiłki  ( obiad) w formie cateringu będzie przygotowywać dla nas Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach ( osiedle Witosa ) . 

Do dnia 2.09.2021r. należy zapłacić za obiady na konto :

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Prawidłowo opisana wpłata za obiady winna wyglądać następująco:

Np. SP 40; Jaś Kowalski ; obiady wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 3 ,00 zł.

Opłatę wyliczamy przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka przez w/w kwotę. I tak np. we wrześniu dla naszej szkoły będzie to:

3, 00 zł x 19 = 57 zł

Intendent z SP 33 do dnia 3.09.2021r. do godziny 9 00 musi znać liczbę dzieci korzystających z posiłku od 6.09.2021. Dlatego bardzo prosimy o przesłanie  na dziennik Vulcan bezpośrednio do dyrektora szkoły informacji o zapłacie za obiady do dnia 2.09.2021. Rodziców Uczniów klas 1 prosi się o przesłanie takiej informacji na szkolną skrzynkę e - mail : sekretariat@sp40katowice.pl 

Link do strony stołówki SP 33 , który będzie potrzebny w następnych miesiącach.

https://sp33.katowice.pl/stolowka

Inauguracja 2021/2022

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina: 9.00

Klasa 1a i 1b – spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Ze względu na sytuację epidemiologiczną do szkoły z uczniem klasy pierwszej może wejść jeden rodzic/opiekun prawny.

Godzina: 10.00

Klasa 2a , 2b , 3a

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Godzina: 11.00

Klasa 4a , 5a  

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Klasy 2,3,4,5 na inaugurację roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy  bez rodziców.

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

PIERWSZA KLASA

Szanowni Rodzice Uczniów klasy I w roku szkolnym 2021/2022 wszystkich informacji o zakupie tzw. wyprawki przekaże wychowawca w dniu 1.09.2021r.

Szkoła zaopatrza Uczniów w podręczniki i ćwiczenia z wyjatkiem religii.

Pierwszy tydzień to tzw. zaprzyjaźnianie się ze szkołą. 

Co możemy doradzić:

1. Wybór plecaka dla pierwszoklasisty może być trudny, zwłaszcza jeśli nie jest on przyzwyczajony do noszenia tornistrów. Plecak musi wygodnie układać się na plecach dziecka i mieć wystarczającą ilość szelek, aby nie powodować problemów z postawą, takich jak skolioza. Plecak do szkoły to 15 procent wagi dziecka. Jego waga nie powinna przekraczać 2 kg. Dziecko ważące 20kg nie powinno nosić więcej niż 2kg. Dziecko powinno być zaangażowane w zakup plecaka szkolnego. Nie tylko ze względu na wybór odpowiedniego rozmiaru i dopasowania, ale również dlatego, że będzie to miało wpływ na jego pewność siebie.

2. Przedstawiajmy szkołę jako przyjazne miejsce, gdzie dziecko zawrze dużo znajomości, a także pozna wiele nowych i ciekawych rzeczy. Dobrym pomysłem jest wspólne oglądanie zdjęć, gdzie mama i tata występują w szkolnych fartuszkach czy z obowiązkowymi tarczami. Można powspominać zabawne sytuacje z czasów, gdy sami się uczyliśmy oraz przyjaźnie, które wtedy zawarliśmy.

3. Rozmowa z dzieckiem to podstawa przygotowania do rozpoczęcia nauki. Ważne jest poruszanie różnych tematów, zadawanie pytań, wymienianie poglądów i podtrzymywanie dialogu z dzieckiem.

4. Z rozpoczęciem nauki w szkole wiąże się wiele obowiązków, jak odrabianie lekcji, codzienne pakowanie plecaka , czy też wykonywanie poleceń nauczyciela. Dla pierwszoklasisty są one nowością i mogą budzić lęk. Rodzice powinni zatem przygotować swoją pociechę do nowych zadań. Wspólne ustalenie rozkładu dnia, z podziałem na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywność fizyczną i wyznaczenie stałej godziny pójścia spać zorganizuje dziecku i rodzicom czas.

5. Dziecko powinno nauczyć się samo podejmować decyzje, oczywiście na swoją miarę – np. co chciałoby robić, czy jak się ubrać. Ważne również jest, by rodzice nie wyręczali  w czynnościach, z którymi da sobie radę. 

6. Szkoła to miejsce, gdzie dziecko ma się uczyć, a nie być we wszystkim najlepsze.

 

Pozdrawiam serdecznie , do zobaczenia we wrześniu. 

Magdalena Dołęgowska dyrektor szkoły

 

( wkrótce zamieścimy informację o rozpoczęciu roku szkolnego) 

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że w wyniku II etapu rekrutacji wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły. Lista przyjetych zostaje wywieszona na drzwiach szkoły. 

Magdalena Dołęgowska 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Newsy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021r. 

klasy 1 - 2 godzina 9 00 aula 

klasy 3 i 4 godzina 10 30 aula

Po uroczystościach w auli szkolnej Uczniowie przechodzą ze swoimi wychowawcami do klas. 

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że listy kandydatów zakwalifikowanych


i niezakwalifikowanych zostały rozwieszone na drzwiach wejścoiwych szkoły.


M. Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,053,297 unikalne wizyty