Rekrutacja 2023/2024

Nabór  odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 


1

 

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20 marca do 5 kwietnia 2023 r.

 

 

 

od 08 maja do 19 maja 2023 r.

 

 

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 8 maja do 19 maja 2023 r.

 

 

 

3

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

od 20 marca do 05 kwietnia 2023 r.  
4

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

  od 08 maja do 25 maja 2023 r.
5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

  30 maja 2023 r. do godz. 15:00
6

 

 

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów od 30 maja do 07 czerwca 2023 r. ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

 

  od 30 maja do 07 czerwca 2023 r.
7

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

 

27 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
8

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,053,323 unikalne wizyty